Revista Municipal Ajuntament

No a l’ARE SUD 2, no a malmetre el nostre entorn natural

No a l’ARE SUD 2, no a malmetre el nostre entorn natural
No a l’ARE SUD 2, no a malmetre el nostre entorn natural

L’any 2009 l’Ajuntament del Prat va aprovar, amb el rebuig d’Esquerra Republicana, un planejament urbanístic encara no executat per a la zona que delimita entre l’Avinguda 11 de setembre, el barri de la Barceloneta i la llera del riu Llobregat. A dia d’avui, el nostre posicionament continua sent contrari per tres motius.   

Primer, perquè al Delta hem perdut unes 1000 hectàrees de zona agrícola i unes 500 de zones humides. Entenem que no podem afegir més pressió a aquest espai existent entre el nucli urbà i les reserves naturals del Prat. De fer-ho, ens arrisquem a que aquestes reserves naturals es vegin afectades i la seva biodiversitat i el seu valor natural es perdi en un futur.

Segon, perquè aquesta zona acull espècies incloses a la Directiva d’Aus de la IBA (Associació Internacional Birdlife) que, seguint criteris científics, requeririen d’especial protecció.

Tercer, perquè el context de crisi ambiental actual no te res a veure amb el que existia fa 12 anys, quan es va aprovar l’ARE. Sabem que Depana (Associació en defensa del Delta del Llobregat) ha argumentat en diverses ocasions que l’ARE va rebre una avaluació ambiental inadequada i ha presentat una denúncia a instàncies europees. Una denúncia que podria passar a fase d’infracció a les instàncies europees i que podria invalidar tot aquest projecte d’urbanització.

Per tot això, i per continuar garantint zones d’esbarjo en entorns naturals properes a la ciutadania del Prat, rebutgem aquest projecte, demanem un nou estudi d’impacte ambiental, demanem esperar a la resolució de la Comissió Europea referent a la denúncia presentada per Depana abans d’executar cap obra, i, també, exigim replantejar les polítiques d’habitatge per tal que no siguin agressives contra el nostre entorn.